The Herald
nr 2013/5

Na początku

Księga Liczb jest czwartą księgą Tory, czy „Prawa”, które Mojżesz pozostawił Izraelowi. Nazwa księgi pochodzi od spisu ludności, który został przeprowadzony we wczesnych latach, gdy naród Izraela pozostawał na pustyni. Większość zapisów księgi odnosi się do doświadczeń Izraela z tego okresu.

Wiele znanych historii zapisanych jest w Księdze Liczb. Na przykład gdy Mojżesz podniósł miedzianego węża, gdy Mojżesz wydobył wodę ze skały po raz drugi (pierwszy przypadek pochodzi z Księgi Wyjścia), podział obowiązków pomiędzy poszczególne rody Lewitów, ślub Nazyraetu, but Koracha, laska Aarona która zakwitła oraz mówiąca oślica Balaama.

W tym wydaniu chcemy wyciągnąć z Księgi Liczb te lekcje, które zostały zapisane pod przewodnictwem Ducha Świętego, „(…) ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” (1 Kor. 10:11). Niektóre z tych lekcji stanowią osobiste napomnienie. Niektóre są symbolami różnych okresów Wieku Ewangelii, kiedy Kościół podróżował „po pustyni” tego świata, w drodze do niebiańskiego Kanaan.

W artykule „Pierwsze rozdziały” omówione zostaje pierwsze dziewięć rozdziałów pod kątem przeglądu Wieku Ewangelii, a następnie wejścia w okres panowania Królestwa.

Tekst „Proch, woda i włosy” to rozprawka na temat starożytnego sprawdzianu wierności żony wobec męża, jako obrazu testu wierności chrześcijan wobec Jezusa.

Artykuł „Ślub Nazyreatu” przedstawia szczegóły dotyczące tej przysięgi jako obrazu na nasze poświęcenie i daje wiele wskazówek na temat podążania za Ojcem Niebieskim.

„Trzy nauki” zwięźle i intrygująco opisuje różne poziomy interpretacji, które można zastosować do starożytnych pism. Artykuł ten zawiera również trzy krótkie, ale konkretne lekcje na temat naszych chrześcijańskich zmagań w obliczu oskarżeń, miłości i łaski oraz zaufania do Boga.

Wreszcie, tekst „Dwie strebrne trąby” daje wgląd w rozdziały od dziesiątego do dwudziestego Księgi Liczb i tłumaczy w jaki sposób rozdziały te odpowiadają siedmiu okresom Wieku Ewangelii i następnie odnoszą się do Królestwa Tysiąclecia Chrystusowego.

Mamy nadzieję, że wszystkie artykuły Was zainteresują, dodadzą otuchy i okażą się zachęcające dla tych, którzy poświęcają czas, aby poznać naukę zawartą w Księdze Liczb. Jest to mniej badana księga, która zawiera jednak cenne skarby dla Nowego Stworzenia.