The Herald
nr 2013/4

Dziś w proroctwach

Polityczna niestabilność

Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni – Mat. 24:21-22.

Na stanowisku ministra obrony Korei Północnej znów nastąpiła zmiana, zaledwie po 6 miesiącach od czasu ostatniej nominacji dokonanej przez głowę państwa, Kim Dzong Una. Niektórzy eksperci zajmujący się problematyką koreańską uważają, że być może zamiarem Północy jest złagodzenie napięć w regionie. Nieco wcześniej, rząd wycofał dwie rakiety balistyczne średniego zasięgu, które były ulokowane na wschodzie kraju. Chociaż te manewry miały na celu uspokojenie krytyków, to jednak na chwilę pisania tego tekstu amerykański lotniskowiec atomowy Nimitz nadal stoi na kotwicy w południowokoreańskim porcie.

Stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i prawdopodobnie najpotężniejszy sąsiad Korei Północnej, Chiny, po objęciu władzy przez Kim Dzong Una nałożyły na Koreę Północną sankcje. Wcześniej poddał ścisłej kontroli linię graniczną i nielegalne rachunki bankowe Korei Północnej.

USA i ich militarni sojusznicy zwiększyli strategiczne rozmieszczenie sił zbrojnych wokół Korei. Te manewry stanowią dodatkowy problem dla Chin, gdyż pomimo że są bezpośrednio wymorzone w Koreę Północną, to jednak obecność obcych wojsk w regionie stanowi ryzyko również dla granic chińskich. Analitycy polityczni twierdzą, że stosunki między Chinami, a Koreą Północną osiągnęły swój najniższy punkt od czasu zakończenia wojny koreańskiej w 1953 roku.

Brak stabilizacji w innych regionach

Miejscowi eksperci twierdzą, że tragiczna sytuacja gospodarcza Egiptu nie poprawi się bez politycznej stabilizacji. „Sytuacja gospodarcza Egiptu jest nierozerwalnie związana z jego sytuacja polityczną”, powiedział analityk ekonomiczny Hamdi Abdel Azim. Muhammad Mursi, który został wybrany prezydentem Egiptu w pierwszych wolnych wyborach, odziedziczył po swym poprzedniku, Hosnim Mubaraku, szereg długoterminowych wyzwań gospodarczych.

Wysokie wskaźniki ubóstwa i bezrobocia, pogorszenie usług publicznych i infrastruktury, stale rosnący deficyt budżetu państwa, wysokie zadłużenie zagraniczne, pogłębiające się dysproporcje między bogatymi a biednymi, to tylko niektóre problemy, z którymi reżim Mubaraka nie był w stanie sobie poradzić, mimo utrzymywania się u władzy przez trzydzieści lat.

Funt egipski stracił na wartości w stosunku do dolara, a rezerwy walutowe Egiptu znacznie spadły. Dług publiczny wzrósł z kolei do około 187 miliardów dolarów. „Wiele lokalnych firm zostało zmuszonych do zaprzestania działalności, zwiększając tym samym szeregi bezrobotnych”, dodaje analityk. Egipska branża turystyczna, długo uważana za jedno z głównych krajowych źródeł waluty obcej, mocno odczuwa negatywne skutki braku stabilności politycznej.

W innej części świata, produkcja żywności w Zimbabwe została zniszczona przez połączenie niestabilności gospodarczej i politycznej. Lata suszy, sporadyczne powodzie, słabe zbiory i wysokie bezrobocie; wszystko to miało katastrofalne skutki dla kraju. W 2012 roku, specjalny komitet ds. szacowania ryzyka ocenił, że ponad 1,6 mln mieszkańców Zimbabwe nie będzie w stanie uzyskać dostępu do wystarczającej ilości pożywienia w szczytowym okresie głodu w 2013 roku. Oznacza to najwyższy poziom ryzyka głodu w Zimbabwe w ciągu ostatnich trzech lat. Krajowa Agencja ds. Statystyki w Zimbabwe ogłosiła, że w roku 2012 roku tylko 11% mieszkańców Zimbabwe było formalnie zatrudnionych. Wielu mieszkańców Zimbabwe nie ma stabilizacji finansowej i walczy o przetrwanie z miesiąca na miesiąc.

Zespół ds. oceny skutków niestabilności politycznej, powołany i sponsorowany przez USA, zbudował pokaźną bazę danych lokalnych konfliktów, prowadzących do problemów na skalę krajową. Pierwsze takie opracowanie powstała w 1994 roku i polegało na porównaniu stabilnych i niestabilnych krajów. Zidentyfikowano wówczas ponad 100 „spraw problematycznych” – przypadki wojen o charakterze rewolucyjnym, wojen etnicznych, niekorzystne zmiany reżimu, ludobójstwa i niestabilność polityczną. Opracowanie obejmowało lata od 1955 do 1995.

Grupa ta opracowała tzw. wskaźnik niestabilności politycznej, który pokazuje poziom zagrożenia dla rządów ze strony protestującego społeczeństwa. Mechanizm tworzenia wskaźnika obejmuje wskaźniki spowolnienia gospodarczego i ryzyka powstawania zamieszek. Najświeższe dane dotyczą roku 2010; wynika z nich, że 19 ze 165 krajów uzyskało bardzo wysoki wskaźnik poziomu ryzyka, 70 badanych krajów uzyskało wysoki wskaźnik poziomu ryzyka (Zimbabwe jest tutaj na pierwszym miejscu), podczas gdy zaledwie 17 ze 165 krajów osiągnęło niski poziom ryzyka (por. www.economist.com/node/13349331). Czterdzieści siedem krajów z pierwszej pięćdziesiątki wykazuje zwiększone ryzyko od 2007 roku.

Stabilizację przywróci Bóg Jahwe

Wzmagająca się destabilizacja na świecie nie powinna być niczym zaskakującym. Prorok Daniel napisał: „W owym czasie powstanie Michał, (…), a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” (Dan. 12:1).

Tekst tematowy, w ostrych słowach opisujący ucisk, podkreśla narastające zagrożenie. W dzisiejszych czasach, broń jądrowa jest zagrożeniem dla ludzkości. Liczba głowic jądrowych zgormadzonych w arsenałach rozsianych po świecie ma potencjał zdolny wielokrotnie zgładzić ludzkość. Jezus opisał nasze czasy w następujący sposób: „Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” (Łuk. 21:26).

Z drugiej strony, to samo Pismo Święte wskazuje, że te trudne czasy są okresem przejściowym prowadzącym ku lepszej rzeczywistości. Posługując się metaforą Egiptu jako symbolem całego świata, Izajasz pisze: „A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich” (Izaj. 19:22). Opisując obecną sytuację jako ciemną noc, Psalmista napisał: „Bo tylko chwilę trwa gniew jego, ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele” (Ps. 30:6). Dalej, zapewnia nas: „Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!” (Ps. 90:3).

Odnowienie wszystkich rzeczy

Wypełnienie się stwierdzenia „wracajcie, synowie ludzcy” było tematem kazania apostoła Piotra w świątyni w Jerozolimie. Obietnica ta została przez niego podsumowana słowami zapisanymi w Dz. Ap. 3:20-21: „Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich”.

Piękne podsumowanie czasów, kiedy Boże Królestwo obejmie całą ziemię, zawarte jest w Obj. 21:4,5: „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe” (Obj. 21:4-5). „Jutro” zaplanowane przez Boga przyniesie ze sobą stabilizację, a wraz z nią pociechę i radość dla ludzi na świecie, który będzie znacznie lepszy, niż dzień dzisiejszy!