The Herald
nr 2013/3

Na początku

Modlitwa

Modlitwa jest definiowana jako szczere pragnienie duszy, wypowiedziane lub niewypowiedziane. Jest to jedno z najważniejszych błogosławieństw i przywilejów dostępnych chrześcijanom. To również jedno z najpotężniejszych narzędzi, naśladowcy Chrystusa. Dzięki niej zyskujemy bezpośredni i natychmiastowy dostęp, w dzień i w nocy, do Stwórcy wszechświata, naszego Ojca Niebieskiego.

Poprzez modlitwę, mamy możliwość bezpośredniego przedstawiania Panu Zastępów naszego uwielbienia i dziękczynienia, naszego uznania i wdzięczności, naszego szacunku i podziwu, naszych nadziei i naszych lęków,  naszych potrzeb i próśb. On nigdy nie jest zbyt zajęty, aby słuchać naszych szczerych próśb i uwielbienia. Nasze modlitwy, jeśli są właściwe, wznoszą się do Niego jako słodkie kadzidło (Ps. 141:2).

Modlitwa jest podstawą do dwustronnej rozmowy z Bogiem. Poprzez modlitwę możemy wyrazić nasze najgłębsze pragnienia i obawy; przez modlitwę możemy być wzmocnieni i pocieszeni bardziej, niż może to zrozumieć człowiek. Modlitwa jest kotwicą umożliwiającą Nowemu Stworzeniu trzymanie się duchowego kierownictwa, pomocy i Bożej opatrzności, które są potrzebne, aby zdobyć koronę żywota. Modlitwa daje dostęp do nieba.

To wydanie czasopisma Herald skupia się na błogosławieństwach i obowiązkach związanych z modlitwą. Rozważamy to, czym jest modlitwa i jak należy ją stosować. Zastanawiamy się nad tym, jak była ona używana przez niektórych, w tym naszego Pana oraz Dawida i Hiskiasza. Piszemy też o tym, jak była ona zaniedbywana, na przykład przez Judasza. Piszemy też o tym, w jaki sposób możemy wzmocnić nasze życie modlitewne, a tym samym zbudować silniejszy, bliższy, bardziej udany związek z naszym Ojcem Niebieskim.

Rozpoczynamy artykułem „Czuwajcie i módlcie się”, gdzie opisujemy w jaki sposób zarówno modlitwa jak i czuwanie są niezbędne w chrześcijańskiej wędrówce. „Moc modlitwy” to artykuł w którym analizujemy modlitwy Hiskiasza i Dawida oraz sprawdzamy, co modlitwa zdziałała w ich życiu.

„Naucz nas modlić się” to analiza modelowej modlitwy pokazanej przez Jezusa, kiedy uczniowie poprosili: „Panie, naucz nas modlić się” (Łuk. 11:1)

„Życie modlitewne Mistrza” to artykuł analizujący przykład Jezusa w tym względzie oraz omawiający elementy, które powinniśmy naśladować w naszym chrześcijańskim życiu. „Różnicą była modlitwa” to rozważania o różnicach w podejściu do modlitwy w życiu Jezusa, Piotra i Judasza, którzy albo korzystali albo ignorowali przywilej modlitwy, gdy stali w obliczu trudnych doświadczeń w ostatnim tygodniu ziemskiej służby Jezusa.

„O co się modlić” to praktyczne omówienie wielu wersetów Pisma Świętego, które mówią nam, o co powinniśmy się modlić, a czego nie powinniśmy szukać w modlitwie. Wreszcie, „Bezinteresowna modlitwa” to rozważania nad piękną modlitwą Jezusa opisaną w Ewangelii Jana 17 oraz niektórymi z duchowych nauk, jakie możemy z niej czerpać.

Mamy nadzieję, że niniejsze wydanie będzie wspierać i wzmacniać nasze życie modlitewne.