The Herald
nr 2012/2

Na początku

Pamiątka

Około 2000 lat temu Jezus z Nazaretu przybył do Jerozolimy z niewielką grupą uczniów. Stawił się u wrót tego miasta jako jego król. W ciągu ostatniego tygodnia swej ziemskiej służby Jezus oczyścił świątynię z handlarzy, którzy zbezcześcili ją prowadząc tam swe interesy, a także w dyskusjach stawił czoła przywódcom narodu, którzy starali się go zdyskredytować. Jezus odpowiadał na ich podchwytliwe pytania używając swej niebiańskiej mądrości, a także zadawał im pytania, na które nie byli w stanie odpowiedzieć.

Jezus głosił ewangelię Królestwa, uzdrawiał tych, którzy do Niego przyszli, a w końcu odrzucił naród izraelski jako niewierny wobec Przymierza Zakonu. Przekazał swym uczniom ostatnie nauki, przypowieści i przykazania, po czym został zdradzony przez jednego z nich, postawiony przez żydowskich przywódców przed sądem, fałszywie oskarżony, a wreszcie zabity przez władze rzymskie.

W czasie tego ostatniego tygodnia Jezus udowodnił, że jest „doskonałym synem” (Hebr. 5:9, J.B.Philips), a przez swą wierność aż do śmierci krzyżowej, otworzył drogę zbawienia dla swych uczniów, Izraela i Pogan. Jezus pokazał ponad wszelką wątpliwość, że żył według zasad miłości, prawdy i sprawiedliwości, którą nauczał również i innych. Przez swe posłuszeństwo aż do śmierci uwielbił Boga, a w zamian Bóg wzbudził Go z martwych.

Niniejsze wydanie czasopisma The Herald omawia wydarzenia z ostatniego tygodnia życia naszego Pana, Jego nauczanie i interakcje z innymi ludźmi, a w końcu, Jego wierność w czasie procesu sądowego i ukrzyżowania. Pierwszym artykułem jest „Dokończenie pracy”, który opisuje ostatnie dni ziemskiej służby Jezusa. „Odebrane królestwo” omawia trzy przypowieści Jezusa dotyczące duchowej fazy Królestwa Bożego, które zostanie odebrane od narodu Izraelskiego.

„Pięć pytań do Króla” skupia się na pytaniach, jakie przywódcy izraelscy zadawali Jezusowi w celu zdyskredytowania Go w oczach ludu, a także omawia odpowiedzi, jakich udzielił Jezus. „Umiłował ich aż do końca” to artykuł który dotyczy nauk, jakie Jezus przekazał swym uczniom w ostatni wieczór swego ziemskiego życia, kiedy to starał się przygotować ich na swą śmierć i do służby Ewangelii po swym zmartwychwstaniu.

„Nasze relacje” to studium 15 rozdziału ewangelii św. Jana, w którym zawarte są rady, jakie Jezus przekazał nam w przedmiocie naszych relacji ze światem, z naszymi braćmi, z nim samym oraz naszym niebiańskim Ojcem. „Wzgardzony i odrzucony przez ludzi” to opis wierności Jezusa w czasie procesu sadowego i ukrzyżowania.

Ostatnim artykułem jest „Wzbudzony z martwych”, który omawia zmartwychwstanie Jezusa.

Przygotowując się w swych sercach i umysłach do Pamiątki śmierci Jezusa, starajmy się wnikliwie rozważać i naśladować przykład posłuszeństwa, jaki nam zostawił.