Uwielbiajcie Pana
nr 98

Bóg jeden cię rozumie

1
Bóg jeden cię rozumie,
płynącą widzi łzę
i szepce: jam jest z tobą,
więc czemu lękasz się.
Refren
On troski twe rozumie,
tęsknoty dzieli twe,
więc daj Mu nieść swój ciężar!
Ktoż więcej kocha cie?
2
Bóg jeden cię rozumie,
cierpienia gorzkie zna.
Zaufaj Mu w ciemności,
On jeden pomoc da.
3
Bóg słabość twą rozumie
i zna szatańską moc.
Przy boku twym chce kroczyć
i w najczarniejszą noc.
Uwielbiajcie Pana
98

Bóg jeden cię rozumie

1
Bóg jeden cię rozumie,
płynącą widzi łzę
i szepce: jam jest z tobą,
więc czemu lękasz się.
Refren
On troski twe rozumie,
tęsknoty dzieli twe,
więc daj Mu nieść swój ciężar!
Ktoż więcej kocha cie?
2
Bóg jeden cię rozumie,
cierpienia gorzkie zna.
Zaufaj Mu w ciemności,
On jeden pomoc da.
3
Bóg słabość twą rozumie
i zna szatańską moc.
Przy boku twym chce kroczyć
i w najczarniejszą noc.
Koniec