Uwielbiajcie Pana
nr 97

Sprawdź serce me

1
Sprawdź serce me.
O Panie proszę Cie.
Sprawdź i przeniknij
wszystkie myśli me.
Nic nie chcę skryć
przed świętym wzrokiem Twym.
znajdź każdy grzech
w mym sercu słabym, mdłym.
2
Weź życie me,
chcę Tobie oddać je.
Weź moją wolę,
dumę chęci me.
Wszystko co mam
do Twoich składam nóg.
Rządź całym życiem mym,
boś Ty mój Bóg.
Uwielbiajcie Pana
97

Sprawdź serce me

1
Sprawdź serce me.
O Panie proszę Cie.
Sprawdź i przeniknij
wszystkie myśli me.
Nic nie chcę skryć
przed świętym wzrokiem Twym.
znajdź każdy grzech
w mym sercu słabym, mdłym.
2
Weź życie me,
chcę Tobie oddać je.
Weź moją wolę,
dumę chęci me.
Wszystko co mam
do Twoich składam nóg.
Rządź całym życiem mym,
boś Ty mój Bóg.
Koniec