Uwielbiajcie Pana
nr 95

Słowo Twoje jest pochodnią

1
Słowo Twoje jest
pochodnią nogom mym.
Słowo Twoje jest
światłością ścieżce mej.
Ono wiedzie mnie
w świecie mrocznym złym.
Słowo Twoje jest
pokarmem duszy mej.
2
Jakże mogę ja
oczyścić ścieżki me?
Jeśli będę żyć,
jak uczy słowo Twe.
By nie grzeszyć
znów przed obliczem Twym
chcę wyroki Twe
zachować w sercu mym.
Uwielbiajcie Pana
95

Słowo Twoje jest pochodnią

1
Słowo Twoje jest
pochodnią nogom mym.
Słowo Twoje jest
światłością ścieżce mej.
Ono wiedzie mnie
w świecie mrocznym złym.
Słowo Twoje jest
pokarmem duszy mej.
2
Jakże mogę ja
oczyścić ścieżki me?
Jeśli będę żyć,
jak uczy słowo Twe.
By nie grzeszyć
znów przed obliczem Twym
chcę wyroki Twe
zachować w sercu mym.
Koniec