Uwielbiajcie Pana
nr 89

Człowieka z bagna

1
Człowieka z bagna dźwignął On,
ginącym w grzechach podał dłoń
i obojętnie obok nędzy
nie mógł przejść.
bo miłosierne serce miał,
z miłości siebie światu dał.
Ja też jak Jezus z Galilei
chciałbym być.
Refren
Chcę być jak Jezus,
chcę być jak Jezus,
chcę do Niego podobnym być.
W ciągu wędrówki
z ziemi do chwały,
tego pragnę by być jak On.
2
A w czyjej chaty wstąpił próg,
tam w brata się zamieniał wróg,
skostniałe serca grzał miłości Jego żar.
Do kalek nisko schylał się,
strapionych cieszył, ścierał łzę.
Ja też jak Jezus z Galilei
chciałbym być.
Uwielbiajcie Pana
89

Człowieka z bagna

1
Człowieka z bagna dźwignął On,
ginącym w grzechach podał dłoń
i obojętnie obok nędzy
nie mógł przejść.
bo miłosierne serce miał,
z miłości siebie światu dał.
Ja też jak Jezus z Galilei
chciałbym być.
Refren
Chcę być jak Jezus,
chcę być jak Jezus,
chcę do Niego podobnym być.
W ciągu wędrówki
z ziemi do chwały,
tego pragnę by być jak On.
2
A w czyjej chaty wstąpił próg,
tam w brata się zamieniał wróg,
skostniałe serca grzał miłości Jego żar.
Do kalek nisko schylał się,
strapionych cieszył, ścierał łzę.
Ja też jak Jezus z Galilei
chciałbym być.
Koniec