Uwielbiajcie Pana
nr 82

O Boże, Boże daj mi siły

1
O Boże, Boże daj mi siły
za bliźnich duszę moją dać.
I w sercu zawsze do mogiły,
tę słodycz przebaczenia znać.
I w sercu zawsze do mogiły,
tę słodycz przebaczenia znać.
2
Nie pozwól bym się z kłamstwem zbratał,
gdy toczę ciężki życia bój.
Lecz łzy modlitwą bym przeplatał
modlitwą żywą Ojcze mój.
Lecz łzy modlitwą bym przeplatał
modlitwą żywą Ojcze mój.
3
W mą pierś kamienie niech miotają,
nie znosząc świętych uczuć mych.
Niech nienawidzą przeklinają,
ja duszę oddam za nich złych.
Niech nienawidzą przeklinają,
ja duszę oddam za nich złych.
4
Twe przykazania chcę zachować
w męczńskim, biednym sercu mym.
I wrogów moich chcę miłować,
choć odpłacają czynem złym.
I wrogów moich chcę miłować,
choć odpłacają czynem złym.
5
O Boże, Boże daj mi siły,
przez mroki ziemskie pewnie iść.
A serce zawsze do mogiły,
na wieki Tobie będzie bić.
A serce zawsze do mogiły,
na wieki Tobie będzie bić.
Uwielbiajcie Pana
82

O Boże, Boże daj mi siły

1
O Boże, Boże daj mi siły
za bliźnich duszę moją dać.
I w sercu zawsze do mogiły,
tę słodycz przebaczenia znać.
I w sercu zawsze do mogiły,
tę słodycz przebaczenia znać.
2
Nie pozwól bym się z kłamstwem zbratał,
gdy toczę ciężki życia bój.
Lecz łzy modlitwą bym przeplatał
modlitwą żywą Ojcze mój.
Lecz łzy modlitwą bym przeplatał
modlitwą żywą Ojcze mój.
3
W mą pierś kamienie niech miotają,
nie znosząc świętych uczuć mych.
Niech nienawidzą przeklinają,
ja duszę oddam za nich złych.
Niech nienawidzą przeklinają,
ja duszę oddam za nich złych.
4
Twe przykazania chcę zachować
w męczńskim, biednym sercu mym.
I wrogów moich chcę miłować,
choć odpłacają czynem złym.
I wrogów moich chcę miłować,
choć odpłacają czynem złym.
5
O Boże, Boże daj mi siły,
przez mroki ziemskie pewnie iść.
A serce zawsze do mogiły,
na wieki Tobie będzie bić.
A serce zawsze do mogiły,
na wieki Tobie będzie bić.
Koniec