Uwielbiajcie Pana
nr 81

Jesteś smutny, załamany

1
Jesteś smutny, załamany
nie trać wiary swej.
Chociaż myślisz, że nie słyszy
Bóg modlitwy twej.
Sądzisz często, że nie warto
dłużej modlić się,
bo cierpliwość twoja kończy się.
Sądzisz często, że nie warto
dłużej modlić się,
lecz posłuchaj
co powiedzieć chcę.
Refren
Nie rezygnuj bracie, siostro,
poproś Pana jeszcze raz.
Wytrwaj i poczekaj jeszcze,
może Bóg odpowiedź dzisiaj da.
(Coda) Podnieś więc swój wzrok,
uwierz mocno w to,
że Bóg słyszy dziś modlitwę twą.
Podnieś więc swój wzrok,
uwierz mocno w to,
że Bóg słyszy dziś modlitwę twą.
2
Każdy dzień od nowa
składaj Panu prośby swe.
Pomyśl tylko jak On bardzo
umiłował Cię.
Przeciaż On naprawdę nie chce
byś miał smucić się,
ale wytrawałości uczy cię.
Przecież On naprawdę nie chce
byś miał smucić się,
tylko wierz, a On wysłucha cię.
Uwielbiajcie Pana
81

Jesteś smutny, załamany

1
Jesteś smutny, załamany
nie trać wiary swej.
Chociaż myślisz, że nie słyszy
Bóg modlitwy twej.
Sądzisz często, że nie warto
dłużej modlić się,
bo cierpliwość twoja kończy się.
Sądzisz często, że nie warto
dłużej modlić się,
lecz posłuchaj
co powiedzieć chcę.
Refren
Nie rezygnuj bracie, siostro,
poproś Pana jeszcze raz.
Wytrwaj i poczekaj jeszcze,
może Bóg odpowiedź dzisiaj da.
(Coda) Podnieś więc swój wzrok,
uwierz mocno w to,
że Bóg słyszy dziś modlitwę twą.
Podnieś więc swój wzrok,
uwierz mocno w to,
że Bóg słyszy dziś modlitwę twą.
2
Każdy dzień od nowa
składaj Panu prośby swe.
Pomyśl tylko jak On bardzo
umiłował Cię.
Przeciaż On naprawdę nie chce
byś miał smucić się,
ale wytrawałości uczy cię.
Przecież On naprawdę nie chce
byś miał smucić się,
tylko wierz, a On wysłucha cię.
Koniec