Uwielbiajcie Pana
nr 60

Zobaczcie jak jest dobrze

1
Zobaczcie jak jest dobrze
przebywać razem z braćmi.
Jak jest dobrze
przebywać razem z braćmi.
Jak jest dobrze
przebywać razem z braćmi.
2
Jest to jak olej co spływa
na brodę Aarona.
Jak olej na brodę Aarona.
Jak olej na brodę Aarona.
3
Jest to jak rosa Hermonu
na górach Syonu.
Jak rosa na górach Syonu.
Jak rosa na górach Syonu.
4
Tam Ojciec nam zapewnił
swoje błogosławieństwo
Nam zapewnił
swoje błogosławieństwo
Nam zapewnił
swoje błogosławieństwo
5
Tam Zbawca nam darował
życie aż na wieki.
Nam darował życie aż na wieki.
Nam darował życie aż na wieki.
Uwielbiajcie Pana
60

Zobaczcie jak jest dobrze

1
Zobaczcie jak jest dobrze
przebywać razem z braćmi.
Jak jest dobrze
przebywać razem z braćmi.
Jak jest dobrze
przebywać razem z braćmi.
2
Jest to jak olej co spływa
na brodę Aarona.
Jak olej na brodę Aarona.
Jak olej na brodę Aarona.
3
Jest to jak rosa Hermonu
na górach Syonu.
Jak rosa na górach Syonu.
Jak rosa na górach Syonu.
4
Tam Ojciec nam zapewnił
swoje błogosławieństwo
Nam zapewnił
swoje błogosławieństwo
Nam zapewnił
swoje błogosławieństwo
5
Tam Zbawca nam darował
życie aż na wieki.
Nam darował życie aż na wieki.
Nam darował życie aż na wieki.
Koniec