Uwielbiajcie Pana
nr 6

Zapalić ognia żar

1
Zapalić ognia żar
potrafi jedna iskra.
A ciepło ma wnet ten,
kto blisko jest ogniska.
Tak żar miłości Bożej
obejmie wszystkich wraz,
gdy innym podam serce me.
Tą iskrą stań się sam.
2
Jak cudną wiosna jest,
gdy się zielenią drzewa.
Gdy kwitnie zboża łan
i każdy ptak pieśń śpiewa.
Tak miłość Boża ciągle
odradza się wśród nas,
więc oddaj się miłości tej.
Sam spróbój jak w niej żyć.
3
Chcę przyjacielu mój
byś w Bogu znalazł szczęście.
Na Niego zawsze licz,
nie ważne gdzie twe miejsce.
Chcę krzyczeć to z wierzchołków gór
niech każdy o tym wie,
że Pan miłości przyjął mnie,
więc mówić o Nim chcę.
Uwielbiajcie Pana
6

Zapalić ognia żar

1
Zapalić ognia żar
potrafi jedna iskra.
A ciepło ma wnet ten,
kto blisko jest ogniska.
Tak żar miłości Bożej
obejmie wszystkich wraz,
gdy innym podam serce me.
Tą iskrą stań się sam.
2
Jak cudną wiosna jest,
gdy się zielenią drzewa.
Gdy kwitnie zboża łan
i każdy ptak pieśń śpiewa.
Tak miłość Boża ciągle
odradza się wśród nas,
więc oddaj się miłości tej.
Sam spróbój jak w niej żyć.
3
Chcę przyjacielu mój
byś w Bogu znalazł szczęście.
Na Niego zawsze licz,
nie ważne gdzie twe miejsce.
Chcę krzyczeć to z wierzchołków gór
niech każdy o tym wie,
że Pan miłości przyjął mnie,
więc mówić o Nim chcę.
Koniec