Uwielbiajcie Pana
nr 58

Gdzie dwóch lub trzech

1
Gdzie dwóch, lub trzech
w imieniu moim zgromadzi się,
tam ja wśród nich
przebywam zawsze rad.
2
O Panie nasz!
Wielbimy Cię
żeś jest wśród nas i karmisz nas
prowadząc Duchem swym.
Uwielbiajcie Pana
58

Gdzie dwóch lub trzech

1
Gdzie dwóch, lub trzech
w imieniu moim zgromadzi się,
tam ja wśród nich
przebywam zawsze rad.
2
O Panie nasz!
Wielbimy Cię
żeś jest wśród nas i karmisz nas
prowadząc Duchem swym.
Koniec