Uwielbiajcie Pana
nr 51

Miłością żyć

1
Tak wielu ludzi spotykasz co dzień,
że w nich jest Chrystus
czy o tym pamiętasz?
Człowiek w człowieku
winien brata mieć,
każdego z nich przyjacielem być.
Refren
Miłością żyć,
w zwykły szary dzień
ocierać łzy ludzkiej niedoli.
Miłością żyć,
w zwykły szary dzień
pocieszać tam, gdzie serce boli.
2
Chrystus Pan przyszedł
by pokój nam dać,
przypomnieć ci, że miłość zwycięża.
Że wszyscy ludzie winni braćmi być
czy o tym wiesz, czy miłować chcesz.
Uwielbiajcie Pana
51

Miłością żyć

1
Tak wielu ludzi spotykasz co dzień,
że w nich jest Chrystus
czy o tym pamiętasz?
Człowiek w człowieku
winien brata mieć,
każdego z nich przyjacielem być.
Refren
Miłością żyć,
w zwykły szary dzień
ocierać łzy ludzkiej niedoli.
Miłością żyć,
w zwykły szary dzień
pocieszać tam, gdzie serce boli.
2
Chrystus Pan przyszedł
by pokój nam dać,
przypomnieć ci, że miłość zwycięża.
Że wszyscy ludzie winni braćmi być
czy o tym wiesz, czy miłować chcesz.
Koniec