Uwielbiajcie Pana
nr 5

Ślepy człowiek

1
Ślepy człowiek głośno wołał.
Ślepy człowiek głośno wołał.
Ślepy człowiek głośno wołał, wołał:
Pokaż mi drogę,
Pokaż mi drogę,
Drogę do domu.
2
Trędowaty głośno wołał.
Trędowaty głośno wołał.
Trędowaty głośno wołał, wołał:
  Pokaż mi drogę,
  Pokaż mi drogę,
  Drogę do domu.
3
Jezus stał na drodze wołał.
Jezus stał na drodze wołał.
Jezus stał na drodze wołał, wołał:
  Jam jest tą drogą,
  Jam jest tą drogą,
  Drogą do domu.
  Jezus!
Uwielbiajcie Pana
5

Ślepy człowiek

1
Ślepy człowiek głośno wołał.
Ślepy człowiek głośno wołał.
Ślepy człowiek głośno wołał, wołał:
Pokaż mi drogę,
Pokaż mi drogę,
Drogę do domu.
2
Trędowaty głośno wołał.
Trędowaty głośno wołał.
Trędowaty głośno wołał, wołał:
  Pokaż mi drogę,
  Pokaż mi drogę,
  Drogę do domu.
3
Jezus stał na drodze wołał.
Jezus stał na drodze wołał.
Jezus stał na drodze wołał, wołał:
  Jam jest tą drogą,
  Jam jest tą drogą,
  Drogą do domu.
  Jezus!
Koniec