Uwielbiajcie Pana
nr 3

Tak wiele juz minęło lat

1
Tak wiele juz minęło lat,
gdy Jezus był na ziemi tej.
Lecz prawdy nie mógł zniszczyć czas,
bo Jezus wiecznie żywy jest.
Do Niego wciąż modlimy się,
słuchamy wiernie Jego słów.
Szukamy Jego z dnia na dzień,
bo Pan obiecał zbawić lud.
Refren
Czy nie chciałbyś żyć wiecznie tam,
gdzie mieszka Bóg? Powiedz chcę!
Czy nie chiałbyś być
wolny od swych wszelkich trwóg?
Powiedz chcę!
Czy nie chciałbyś na tej ziemi
pełni szczęścia w Bogu mieć?
Jeśli chcesz to dziś Jezusowi
powiedz chcę, powiedz chcę!
2
I ty, gdy Panu oddasz się,
przychodząc doń w modlitwie swej,
gdy z wiarą ujrzysz Jego krzyż
i z Jego ran płynącą krew.
Twe życie wtedy zmieni się
i nigdy już nie będziesz chciał
od Pana odejść znowu w świat
wszak On za ciebie życie dał.
Uwielbiajcie Pana
3

Tak wiele juz minęło lat

1
Tak wiele juz minęło lat,
gdy Jezus był na ziemi tej.
Lecz prawdy nie mógł zniszczyć czas,
bo Jezus wiecznie żywy jest.
Do Niego wciąż modlimy się,
słuchamy wiernie Jego słów.
Szukamy Jego z dnia na dzień,
bo Pan obiecał zbawić lud.
Refren
Czy nie chciałbyś żyć wiecznie tam,
gdzie mieszka Bóg? Powiedz chcę!
Czy nie chiałbyś być
wolny od swych wszelkich trwóg?
Powiedz chcę!
Czy nie chciałbyś na tej ziemi
pełni szczęścia w Bogu mieć?
Jeśli chcesz to dziś Jezusowi
powiedz chcę, powiedz chcę!
2
I ty, gdy Panu oddasz się,
przychodząc doń w modlitwie swej,
gdy z wiarą ujrzysz Jego krzyż
i z Jego ran płynącą krew.
Twe życie wtedy zmieni się
i nigdy już nie będziesz chciał
od Pana odejść znowu w świat
wszak On za ciebie życie dał.
Koniec