Uwielbiajcie Pana
nr 23

Połączmy serca wraz

1
Połączmy serca wraz
i wznieśmy w niebo wzrok,
bo miłość bratnia wzmacnia nas,
prowadzi wspólnie krok.
2
Więc chwalmy zbożny czyn,
nadzieją krzepmy zbór,
bo tak nas uczył Boży Syn,
gdy nam zostawiał wzór.
3
Przed Boski spieszmy tron
do ostatniego tchu,
aż gdy nadejdzie życia zgon
w wędrówce naszej tu.
4
A w ciągu naszych dni,
choć życie pełne zdrad,
niech miłość w sercach naszych lśni,
w Chrystusa dążmy ślad.
5
A gdy z nas szydzi świat,
Gromadźmy wspólnie się,
Kto w prawdę wierzy ten nam brat,
Ku temu serce lgnie.
6
Nadzieję z Świętych Ksiąg
Wlewajmy w serca toń,
Bo ona łączy braci krąg
i łączy bratnią dłoń.
Uwielbiajcie Pana
23

Połączmy serca wraz

1
Połączmy serca wraz
i wznieśmy w niebo wzrok,
bo miłość bratnia wzmacnia nas,
prowadzi wspólnie krok.
2
Więc chwalmy zbożny czyn,
nadzieją krzepmy zbór,
bo tak nas uczył Boży Syn,
gdy nam zostawiał wzór.
3
Przed Boski spieszmy tron
do ostatniego tchu,
aż gdy nadejdzie życia zgon
w wędrówce naszej tu.
4
A w ciągu naszych dni,
choć życie pełne zdrad,
niech miłość w sercach naszych lśni,
w Chrystusa dążmy ślad.
5
A gdy z nas szydzi świat,
Gromadźmy wspólnie się,
Kto w prawdę wierzy ten nam brat,
Ku temu serce lgnie.
6
Nadzieję z Świętych Ksiąg
Wlewajmy w serca toń,
Bo ona łączy braci krąg
i łączy bratnią dłoń.
Koniec