Uwielbiajcie Pana
nr 159

Gdy się dzień kończy

1
Gdy się dzień kończy już,
ręce kornie złóż
i szczerze pomódl się.
Wspomnij też proszę Cię,
w swej modlitwie mnie
i za mnie pomódl się.
2
A... Słabym ja,
pełno pokus wkrąg,
jakiś ciężar barki me gnie.
A... Kiedy więc,
będziesz modlił się,
w swej modlitwie
chciej wspomnieć i mnie.
Uwielbiajcie Pana
159

Gdy się dzień kończy

1
Gdy się dzień kończy już,
ręce kornie złóż
i szczerze pomódl się.
Wspomnij też proszę Cię,
w swej modlitwie mnie
i za mnie pomódl się.
2
A... Słabym ja,
pełno pokus wkrąg,
jakiś ciężar barki me gnie.
A... Kiedy więc,
będziesz modlił się,
w swej modlitwie
chciej wspomnieć i mnie.
Koniec