Uwielbiajcie Pana
nr 155

Módl się, mój bracie z poranku

1
Módl się mój bracie z poranku,
módl się i w jasny dzień.
Módl się mój bracie wieczorem,
rozproszysz duszy cień.
2
Bóg odpowiada z poranku,
Bóg słyszy w jasny dzień.
Bóg odpowiada wieczorem,
rozprasza duszy cień.
Uwielbiajcie Pana
155

Módl się, mój bracie z poranku

1
Módl się mój bracie z poranku,
módl się i w jasny dzień.
Módl się mój bracie wieczorem,
rozproszysz duszy cień.
2
Bóg odpowiada z poranku,
Bóg słyszy w jasny dzień.
Bóg odpowiada wieczorem,
rozprasza duszy cień.
Koniec