Uwielbiajcie Pana
nr 151

Naucz modlić mnie, Boże

1
Naucz modlić mnie Boże
do Ciebie,
całą duszą i sercem Cię czcić.
[: W poświęceniu,
zaparciu się siebie,
służyć Tobie i wiernym Ci być. :]  
2
Naucz modlić mnie Boże
do Ciebie,
moje serce w ofierze Ci dać.
[: Naucz szczerze
miłować bliźniego
i na zawsze w miłości Twej trwać.  :]
3
Naucz modlić mnie Boże
do Ciebie,
wszystko jawne przed Tobą ma być.
[: Naucz zawsze
i w każdej potrzebie
słuchać Ciebie
i z Tobą wciąż być. :]
4
Naucz modlić mnie Boże
do Ciebie,
w woli Twojej odnaleźć mój cel.
[: I gdy przyjmiesz
mnie w końcu do siebie,
przyobleczesz w najświętszą
mnie biel. :]
Uwielbiajcie Pana
151

Naucz modlić mnie, Boże

1
Naucz modlić mnie Boże
do Ciebie,
całą duszą i sercem Cię czcić.
[: W poświęceniu,
zaparciu się siebie,
służyć Tobie i wiernym Ci być. :]  
2
Naucz modlić mnie Boże
do Ciebie,
moje serce w ofierze Ci dać.
[: Naucz szczerze
miłować bliźniego
i na zawsze w miłości Twej trwać.  :]
3
Naucz modlić mnie Boże
do Ciebie,
wszystko jawne przed Tobą ma być.
[: Naucz zawsze
i w każdej potrzebie
słuchać Ciebie
i z Tobą wciąż być. :]
4
Naucz modlić mnie Boże
do Ciebie,
w woli Twojej odnaleźć mój cel.
[: I gdy przyjmiesz
mnie w końcu do siebie,
przyobleczesz w najświętszą
mnie biel. :]
Koniec