Uwielbiajcie Pana
nr 150

Ani brat mój, ani siostra

1
[: Ani brat mój, ani siostra
tylko Panie ja, 
muszę więcej modlić się. :] 
Refren
[: Tak ja, tak Panie ja, 
muszę więcej modlić się. :]
2
[: Ani ojciec, ani matka
tylko Panie ja, 
muszę więcej modlić się. :]
3
[: Ani gość mój, ani sąsiad
tylko Panie ja, 
muszę więcej modlić się. :]
Uwielbiajcie Pana
150

Ani brat mój, ani siostra

1
[: Ani brat mój, ani siostra
tylko Panie ja, 
muszę więcej modlić się. :] 
Refren
[: Tak ja, tak Panie ja, 
muszę więcej modlić się. :]
2
[: Ani ojciec, ani matka
tylko Panie ja, 
muszę więcej modlić się. :]
3
[: Ani gość mój, ani sąsiad
tylko Panie ja, 
muszę więcej modlić się. :]
Koniec