Uwielbiajcie Pana
nr 149

Godzien jesteś

1
Godzien jesteś,
godzien jesteś
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś
przyjąć chwałę,
chwałę, cześć i moc.
2
Ponieważ Ty wszystko
stworzyłeś w swej mocy,
wszystko stworzyłeś Ty sam.
i z woli Twojej
zostało stworzone,
godzien jesteś wziąć cześć.
Uwielbiajcie Pana
149

Godzien jesteś

1
Godzien jesteś,
godzien jesteś
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś
przyjąć chwałę,
chwałę, cześć i moc.
2
Ponieważ Ty wszystko
stworzyłeś w swej mocy,
wszystko stworzyłeś Ty sam.
i z woli Twojej
zostało stworzone,
godzien jesteś wziąć cześć.
Koniec