Uwielbiajcie Pana
nr 144

Bądź mocny w Panu

1
1.
[I] [: Bądź mocny w Panu raduj się.
Amen, alleluja. :]
2.
[II] [: Amen, amen,
amen, alleluja. :]
Uwielbiajcie Pana
144

Bądź mocny w Panu

1
1.
[I] [: Bądź mocny w Panu raduj się.
Amen, alleluja. :]
2.
[II] [: Amen, amen,
amen, alleluja. :]
Koniec