Uwielbiajcie Pana
nr 143

Gotowe jest serce moje

1
Gotowe jest serce moje Boże,
będę śpiewał i grał.
Zbudź się chwało moja,
zbudź się harfo i cytro,
a ja obudzę jutrzenkę.
Wysławiać Cię będę
mój Panie wśród ludów
i będę grał Tobie
wśród narodów,
2
bo wielka jest ponad niebiosa
Twa łaska i aż do obłoków sięga
wierność Twą.
Wznieś się nad niebiosa Panie Boże,
Twą chwała niech będzie ponad ziemią.
Uwielbiajcie Pana
143

Gotowe jest serce moje

1
Gotowe jest serce moje Boże,
będę śpiewał i grał.
Zbudź się chwało moja,
zbudź się harfo i cytro,
a ja obudzę jutrzenkę.
Wysławiać Cię będę
mój Panie wśród ludów
i będę grał Tobie
wśród narodów,
2
bo wielka jest ponad niebiosa
Twa łaska i aż do obłoków sięga
wierność Twą.
Wznieś się nad niebiosa Panie Boże,
Twą chwała niech będzie ponad ziemią.
Koniec