Uwielbiajcie Pana
nr 142

Objaw mi

1
Objaw mi, Panie mój,
czym naprawdę jest Twój krzyż.
Jezusowa miłość niech
wypełnia mnie.
Usta me niechaj wciąż
głoszą wielką chwałę Twą.
Panie chcę wszystkie dni
dla Ciebie żyć.
2
Objaw mi, Panie mój,
jak odnanaleźć życia sens.
Ciężar grzechu mego tak
przygniata mnie.
Łaski Twej szukam wciąż
okaż wielką dobroc swą.
Panie chcę wszystkie dni
dla Ciebie żyć.
3
Objaw mi, Panie mój,
jaką drogą zdążać mam.
Kieruj krok mój tam do nieba
Twego bram.
Pozwól mi w służbie trwać,
tajemnice Twoje znać.
Panie chcę wszystkie dni
dla Ciebie żyć.
Uwielbiajcie Pana
142

Objaw mi

1
Objaw mi, Panie mój,
czym naprawdę jest Twój krzyż.
Jezusowa miłość niech
wypełnia mnie.
Usta me niechaj wciąż
głoszą wielką chwałę Twą.
Panie chcę wszystkie dni
dla Ciebie żyć.
2
Objaw mi, Panie mój,
jak odnanaleźć życia sens.
Ciężar grzechu mego tak
przygniata mnie.
Łaski Twej szukam wciąż
okaż wielką dobroc swą.
Panie chcę wszystkie dni
dla Ciebie żyć.
3
Objaw mi, Panie mój,
jaką drogą zdążać mam.
Kieruj krok mój tam do nieba
Twego bram.
Pozwól mi w służbie trwać,
tajemnice Twoje znać.
Panie chcę wszystkie dni
dla Ciebie żyć.
Koniec