Uwielbiajcie Pana
nr 141

O Panie, zrób ze mnie instrument Twej chwały

1
O Panie, zrób ze mnie
instrument Twej chwały,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
Zrób ze mnie instrument,
instrument Twej chwały,
w imieniu Twym wznoszę swe ręce.
2
Zaśpiewam Ci pieśń mą,
pieśń chwały, miłości,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
Zaśpiewam Ci pieśń mą,
pieśń chwały, miłości,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
3
O chwała i cześć Ci
na wieki, mój Jezu,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
O chwała i cześć Ci
na wieki, mój Jezu,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
4
O Panie, Ty czyń z nas
symfonię Twej chwały,
wznosimy w imieniu
Twym ręce.
O Panie, Ty czyń z nas
symfonię Twej chwały,
wznosimy w imieniu
Twym ręce.
Uwielbiajcie Pana
141

O Panie, zrób ze mnie instrument Twej chwały

1
O Panie, zrób ze mnie
instrument Twej chwały,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
Zrób ze mnie instrument,
instrument Twej chwały,
w imieniu Twym wznoszę swe ręce.
2
Zaśpiewam Ci pieśń mą,
pieśń chwały, miłości,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
Zaśpiewam Ci pieśń mą,
pieśń chwały, miłości,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
3
O chwała i cześć Ci
na wieki, mój Jezu,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
O chwała i cześć Ci
na wieki, mój Jezu,
w imieniu Twym
wznoszę swe ręce.
4
O Panie, Ty czyń z nas
symfonię Twej chwały,
wznosimy w imieniu
Twym ręce.
O Panie, Ty czyń z nas
symfonię Twej chwały,
wznosimy w imieniu
Twym ręce.
Koniec