Uwielbiajcie Pana
nr 140

Ty jesteś muzyką 

1
Ty jesteś muzyką i słowem,
Ty jesteś pieśnią duszy mej.
Melodią jesteś Ty,
harmonią jesteś Ty,
wielbić Panie chcę imię Twe.
Ty jesteś wielkim Bogiem,
Ty jesteś Panem Panów
i Królem Królów jesteś Ty.
Teraz przynoszę Tobie
pieśń, która dałeś mi,
bo moją pieśnią jesteś Ty.
Uwielbiajcie Pana
140

Ty jesteś muzyką 

1
Ty jesteś muzyką i słowem,
Ty jesteś pieśnią duszy mej.
Melodią jesteś Ty,
harmonią jesteś Ty,
wielbić Panie chcę imię Twe.
Ty jesteś wielkim Bogiem,
Ty jesteś Panem Panów
i Królem Królów jesteś Ty.
Teraz przynoszę Tobie
pieśń, która dałeś mi,
bo moją pieśnią jesteś Ty.
Koniec