Uwielbiajcie Pana
nr 121

Pan zbawca mój

1
Pan, Zbawca mój,
jest zwycięzcą w moim życiu.
Teraz już nie muszę
walczyć z grzechem sam.
Pan, Zbawca mój,
jest zwycięzcą w moim życiu.
teraz On jest
życiem mym i mocą mą.
2
Pan, Zbawca mój,
dla mnie wszystko już uczynił.
Teraz chcę poznawać
Go każdego dnia.
Złam pychę mą,
abym poznał, że bez Ciebie,
niczym jestem
w świetle Twym o Panie mój.
Uwielbiajcie Pana
121

Pan zbawca mój

1
Pan, Zbawca mój,
jest zwycięzcą w moim życiu.
Teraz już nie muszę
walczyć z grzechem sam.
Pan, Zbawca mój,
jest zwycięzcą w moim życiu.
teraz On jest
życiem mym i mocą mą.
2
Pan, Zbawca mój,
dla mnie wszystko już uczynił.
Teraz chcę poznawać
Go każdego dnia.
Złam pychę mą,
abym poznał, że bez Ciebie,
niczym jestem
w świetle Twym o Panie mój.
Koniec