Uwielbiajcie Pana
nr 120

Jak morska fala

1
Jak morska fala kiedy wicher dmie,
miłość Jezusowa ogarnęła mnie.
Przez wody mórz, spienionych mórz,
Jezu prowadź mą łódź wśród burz.
Przez wody mórz, gdy wicher dmie,
Jezu prowadź mnie.
Uwielbiajcie Pana
120

Jak morska fala

1
Jak morska fala kiedy wicher dmie,
miłość Jezusowa ogarnęła mnie.
Przez wody mórz, spienionych mórz,
Jezu prowadź mą łódź wśród burz.
Przez wody mórz, gdy wicher dmie,
Jezu prowadź mnie.
Koniec