Uwielbiajcie Pana
nr 118

Skałą i zbawieniem

1
[ Skałą i zbawieniem
jest mój Jezus, ] 3x
nade mną Jego miłość lśni.        
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan.
2
[ Jedna tylko droga
do pokoju, ] 3x
przez Zbawcy krew i krzyża moc.        
On chroni, prowadzi mnie sam.
3
[ Kocham Go więcej
z każdym dniem, ] 3x
chcę w Jego słowie zawsze trwać.  
On Tobie swą miłość chce dać.
Uwielbiajcie Pana
118

Skałą i zbawieniem

1
[ Skałą i zbawieniem
jest mój Jezus, ] 3x
nade mną Jego miłość lśni.        
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan.
2
[ Jedna tylko droga
do pokoju, ] 3x
przez Zbawcy krew i krzyża moc.        
On chroni, prowadzi mnie sam.
3
[ Kocham Go więcej
z każdym dniem, ] 3x
chcę w Jego słowie zawsze trwać.  
On Tobie swą miłość chce dać.
Koniec