Uwielbiajcie Pana
nr 110

Lekko płynie moja łódź

1
Lekko płynie moja łódź.
Alleluja!
Do przystani prędko wróć.
Alleluja!
Rzeki życia wartki prąd.
Alleluja!
Wkoło wiry zawróć stąd.
Alleluja!
2
Chociaż ziębi wody chłód.
Alleluja!
Lecz nie straszy głębia wód.
Alleluja!
Przez Jordanu wartką toń.
Alleluja!
Poprowadzi Ojca dłoń.
Alleluja!
Uwielbiajcie Pana
110

Lekko płynie moja łódź

1
Lekko płynie moja łódź.
Alleluja!
Do przystani prędko wróć.
Alleluja!
Rzeki życia wartki prąd.
Alleluja!
Wkoło wiry zawróć stąd.
Alleluja!
2
Chociaż ziębi wody chłód.
Alleluja!
Lecz nie straszy głębia wód.
Alleluja!
Przez Jordanu wartką toń.
Alleluja!
Poprowadzi Ojca dłoń.
Alleluja!
Koniec