Uwielbiajcie Pana
nr 109

Chociaż ma droga jest ciemna

1
Chociaż ma droga jest ciemna,
nic nie przejmuję się.
Mój Bóg mi ją wytyczył,
On nie zawiedzie mnie.
Refren
Więc śpiewam czy w deszcz,
czy w pogodę,
bom Zbawcy do rąk oddał się.
Więc śpiewam i przestać nie mogę,
On nie zawiedzie mnie.
2
Jutro już może lśnić słońce,
blaskiem swym cieszyć mnie.
Bóg drogę mą planuje.
On wszystko dobrze wie.
3
Raźno więc drogą mą kroczę,
gdzie mnie prowadzi sam.
Aż do niebiańskich wrót dotrę,
taki był Jego plan.
Uwielbiajcie Pana
109

Chociaż ma droga jest ciemna

1
Chociaż ma droga jest ciemna,
nic nie przejmuję się.
Mój Bóg mi ją wytyczył,
On nie zawiedzie mnie.
Refren
Więc śpiewam czy w deszcz,
czy w pogodę,
bom Zbawcy do rąk oddał się.
Więc śpiewam i przestać nie mogę,
On nie zawiedzie mnie.
2
Jutro już może lśnić słońce,
blaskiem swym cieszyć mnie.
Bóg drogę mą planuje.
On wszystko dobrze wie.
3
Raźno więc drogą mą kroczę,
gdzie mnie prowadzi sam.
Aż do niebiańskich wrót dotrę,
taki był Jego plan.
Koniec