Uwielbiajcie Pana
nr 107

Żyje Pan

1
Żyje Pan, żyje Pan,
Jezus wciąż żyje,
daje życie mi.
Żyje Pan, żyje Pan,
Jezus wciąż żyje
w duszy mój.
2
On wywiódł mnie z ciemności,
ożywił szare dni,
Jezus wciąż żyje,
daje życie mi,
Jezus wciąż żyje
w duszy mej.
Uwielbiajcie Pana
107

Żyje Pan

1
Żyje Pan, żyje Pan,
Jezus wciąż żyje,
daje życie mi.
Żyje Pan, żyje Pan,
Jezus wciąż żyje
w duszy mój.
2
On wywiódł mnie z ciemności,
ożywił szare dni,
Jezus wciąż żyje,
daje życie mi,
Jezus wciąż żyje
w duszy mej.
Koniec