Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 95

Jak piękną, chwalebną, radosną jest wieść

1
Jak piękną, chwalebną, radosną jest wieść,
że Chrystus na ziemi Królestwo ma wznieść,
że miłość Chrystusa odrodzić ma świat,
gdy rządzić nam będzie przez ciąg tysiąc lat.
Chcę cierpieć z Chrystusem i życie swe dać
za Prawdę i wierną w Chrystusie mą brać.
Chcę w Pańskie iść ślady i cierpieć wraz z Nim,
by Pan we mnie mieszkał, a ja w Panu mym.
2
Chcę czystej mądrości, co z górnych jest stron,
bym zawsze tak czynił, jak każe nam On.
Chcę ducha Chrystusa, bym wiernie mógł żyć,
w harmonii z Jehową i z Słowem wciąż być.
Chcę wyzbyć się świata i ziemskich mych praw,
a za to Ty, Panie, w wieczności mnie zbaw.
Od grzechów mnie zwolnij i daj Boski stan,
boś Ty jest nasz Zbawca i Król nasz, i Pan.
3
Jak piękną, chwalebną, radosną jest wieść,
że Chrystus na ziemi Królestwo ma wznieść,
że miłość Chrystusa odrodzić ma świat,
gdy rządzić nam będzie przez ciąg tysiąc lat.
4
Chcę cierpieć z Chrystusem i życie swe dać
za Prawdę i wierną w Chrystusie mą brać.
Chcę w Pańskie iść ślady i cierpieć wraz z Nim,
by Pan we mnie mieszkał, a ja w Panu mym.
5
Chcę czystej mądrości, co z górnych jest stron,
bym zawsze tak czynił, jak każe nam On.
Chcę ducha Chrystusa, bym wiernie mógł żyć,
w harmonii z Jehową i z Słowem wciąż być.
6
Chcę wyzbyć się świata i ziemskich mych praw,
a za to Ty, Panie, w wieczności mnie zbaw.
Od grzechów mnie zwolnij i daj Boski stan,
boś Ty jest nasz Zbawca i Król nasz, i Pan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
95

Jak piękną, chwalebną, radosną jest wieść

1
Jak piękną, chwalebną, radosną jest wieść,
że Chrystus na ziemi Królestwo ma wznieść,
że miłość Chrystusa odrodzić ma świat,
gdy rządzić nam będzie przez ciąg tysiąc lat.
Chcę cierpieć z Chrystusem i życie swe dać
za Prawdę i wierną w Chrystusie mą brać.
Chcę w Pańskie iść ślady i cierpieć wraz z Nim,
by Pan we mnie mieszkał, a ja w Panu mym.
2
Chcę czystej mądrości, co z górnych jest stron,
bym zawsze tak czynił, jak każe nam On.
Chcę ducha Chrystusa, bym wiernie mógł żyć,
w harmonii z Jehową i z Słowem wciąż być.
Chcę wyzbyć się świata i ziemskich mych praw,
a za to Ty, Panie, w wieczności mnie zbaw.
Od grzechów mnie zwolnij i daj Boski stan,
boś Ty jest nasz Zbawca i Król nasz, i Pan.
3
Jak piękną, chwalebną, radosną jest wieść,
że Chrystus na ziemi Królestwo ma wznieść,
że miłość Chrystusa odrodzić ma świat,
gdy rządzić nam będzie przez ciąg tysiąc lat.
4
Chcę cierpieć z Chrystusem i życie swe dać
za Prawdę i wierną w Chrystusie mą brać.
Chcę w Pańskie iść ślady i cierpieć wraz z Nim,
by Pan we mnie mieszkał, a ja w Panu mym.
5
Chcę czystej mądrości, co z górnych jest stron,
bym zawsze tak czynił, jak każe nam On.
Chcę ducha Chrystusa, bym wiernie mógł żyć,
w harmonii z Jehową i z Słowem wciąż być.
6
Chcę wyzbyć się świata i ziemskich mych praw,
a za to Ty, Panie, w wieczności mnie zbaw.
Od grzechów mnie zwolnij i daj Boski stan,
boś Ty jest nasz Zbawca i Król nasz, i Pan.
Koniec