Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 91

Duch on święty, Pański wpływ

1
Duch, on święty Pański wpływ
jest skuteczny w mocy swej,
w kim zamieszka, ten już żyw,
więc go na nas, Ojcze, zlej.
Nad pielgrzymem zlituj się,
który dąży w ciemną noc.
Duchem świętym oświeć mnie.
On przedstawia Twoją moc.
2
Ta moc Ducha, Pański Duch
jak pochodnia wiedzie nas.
On wyrabia wiary słuch,
każe wytrwać w każdy czas.
Kiedy duszę rozpacz gnie,
gdy już serce upaść ma,
święty Duch wnet zjawia się,
ten wpływ Pański, łaska Twa.
3
Duch ten od Zielonych Świąt
poprzez Ewangelii wiek
krzewił Prawdę, zwalczał błąd,
z niego siłę czerpał człek.
A kto Ducha tego ma,
ten rozumie Boski plan,
wiernie w swej ofierze trwa,
czyniąc tak, jak każe Pan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
91

Duch on święty, Pański wpływ

1
Duch, on święty Pański wpływ
jest skuteczny w mocy swej,
w kim zamieszka, ten już żyw,
więc go na nas, Ojcze, zlej.
Nad pielgrzymem zlituj się,
który dąży w ciemną noc.
Duchem świętym oświeć mnie.
On przedstawia Twoją moc.
2
Ta moc Ducha, Pański Duch
jak pochodnia wiedzie nas.
On wyrabia wiary słuch,
każe wytrwać w każdy czas.
Kiedy duszę rozpacz gnie,
gdy już serce upaść ma,
święty Duch wnet zjawia się,
ten wpływ Pański, łaska Twa.
3
Duch ten od Zielonych Świąt
poprzez Ewangelii wiek
krzewił Prawdę, zwalczał błąd,
z niego siłę czerpał człek.
A kto Ducha tego ma,
ten rozumie Boski plan,
wiernie w swej ofierze trwa,
czyniąc tak, jak każe Pan.
Koniec