Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 90

Wierzę w Ojca, wierzę w Syna

1
Wierzę w Ojca, wierzę w Syna,
wierzę w Jego świętą krew.
W Ojcu wszelka jest przyczyna,
a Syn dał nam Prawdy siew.
2
Wierzę w Pańskie obietnice,
które Bóg prorokom dał.
Wierzę w Bożych słów skarbnicę,
z której Pan nam Prawdę zlał.
3
Wierzę, bo mnie wiara zbawi,
bo tak mnie nauczył Pan.
Wierzę, że Król świat naprawi,
dźwignie z śmierci ludzki stan.
4
Wierzę, że za wszystkie znoje,
które chętnie znoszę sam,
czeka mnie dziedzictwo moje,
gdy mnie Chrystus weźmie tam.
5
W każde słowo Pańskie wierzę,
bo Pan to miłości zdrój,
więc się modlę kornie, szczerze:
Bądź pochwalon, Zbawco mój!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
90

Wierzę w Ojca, wierzę w Syna

1
Wierzę w Ojca, wierzę w Syna,
wierzę w Jego świętą krew.
W Ojcu wszelka jest przyczyna,
a Syn dał nam Prawdy siew.
2
Wierzę w Pańskie obietnice,
które Bóg prorokom dał.
Wierzę w Bożych słów skarbnicę,
z której Pan nam Prawdę zlał.
3
Wierzę, bo mnie wiara zbawi,
bo tak mnie nauczył Pan.
Wierzę, że Król świat naprawi,
dźwignie z śmierci ludzki stan.
4
Wierzę, że za wszystkie znoje,
które chętnie znoszę sam,
czeka mnie dziedzictwo moje,
gdy mnie Chrystus weźmie tam.
5
W każde słowo Pańskie wierzę,
bo Pan to miłości zdrój,
więc się modlę kornie, szczerze:
Bądź pochwalon, Zbawco mój!
Koniec