Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 88

Na ziemi tu w wędrówce jestem wciąż

1
Na ziemi tu w wędrówce jestem wciąż, spoczynku tu nie zaznam ja,
i czynię tak, jak czyni święty mąż, gdy sercem swym Pana zna.
Oczyma wiary widzę Pański dzień, chociaż nade mną jeszcze nocy cień.
Sprawiedliwości słońca widzę blask. Nadchodzą już czasy łask.
2
Ze wszystkich stron czyha wciąż na mnie wróg. Spoczynku tu nie zaznam, nie.
Nadzieją mą zawsze jest Stwórca Bóg, On kocha mnie, broni mnie.
Choć gardzi mną wielki i dumny świat, nie lękam się świata i jego zdrad,
bo mocą swą obroni Zbawca nas, gdyż nastał już Pański czas.
3
O, Panie nasz, dodaj nam dzisiaj sił. Spoczynku nam, ach, w niebie daj
i pozwól nam, by tam z nas każdy był, gdzie czeka nas szczęścia raj.
Wnet skończy się ziemski trud, śmierć i ból, a rządy swe obejmie Zbawca Król.
Do nieba bram weźmie Pan Kościół swój, gdzie jasnych gwiazd błyszczy rój.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
88

Na ziemi tu w wędrówce jestem wciąż

1
Na ziemi tu w wędrówce jestem wciąż, spoczynku tu nie zaznam ja,
i czynię tak, jak czyni święty mąż, gdy sercem swym Pana zna.
Oczyma wiary widzę Pański dzień, chociaż nade mną jeszcze nocy cień.
Sprawiedliwości słońca widzę blask. Nadchodzą już czasy łask.
2
Ze wszystkich stron czyha wciąż na mnie wróg. Spoczynku tu nie zaznam, nie.
Nadzieją mą zawsze jest Stwórca Bóg, On kocha mnie, broni mnie.
Choć gardzi mną wielki i dumny świat, nie lękam się świata i jego zdrad,
bo mocą swą obroni Zbawca nas, gdyż nastał już Pański czas.
3
O, Panie nasz, dodaj nam dzisiaj sił. Spoczynku nam, ach, w niebie daj
i pozwól nam, by tam z nas każdy był, gdzie czeka nas szczęścia raj.
Wnet skończy się ziemski trud, śmierć i ból, a rządy swe obejmie Zbawca Król.
Do nieba bram weźmie Pan Kościół swój, gdzie jasnych gwiazd błyszczy rój.
Koniec