Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 85

Ojcze z nieba

1
Ojcze z nieba, dziś Twe dzieci
korne modły w niebo ślą.
Niech nam Twoja Prawda świeci,
wspieraj nas opieką swą.
Refren
Daj nam, Ojcze, orzeźwienie,
bo już Syn obecny jest,
i daj dzieciom swym zbawienie,
jak nam dałeś ducha chrzest.
2
Dziś się modlą dzieci Twoje,
bo ufają w Boski plan.
Wiedzą, że wnet łaski zdroje
zleje na świat Chrystus Pan.
3
Chociaż ciężkie są cierpienia,
które znosi dziś Twój lud,
lecz dostąpim wnet zbawienia
w zmartwychwstania wielki cud.
4
A więc udziel, Ojcze, siły,
aby wytrwać w chwili złej.
Pozwól, aby w chwale lśniły
wierne sługi sprawy Twej.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
85

Ojcze z nieba

1
Ojcze z nieba, dziś Twe dzieci
korne modły w niebo ślą.
Niech nam Twoja Prawda świeci,
wspieraj nas opieką swą.
Refren
Daj nam, Ojcze, orzeźwienie,
bo już Syn obecny jest,
i daj dzieciom swym zbawienie,
jak nam dałeś ducha chrzest.
2
Dziś się modlą dzieci Twoje,
bo ufają w Boski plan.
Wiedzą, że wnet łaski zdroje
zleje na świat Chrystus Pan.
3
Chociaż ciężkie są cierpienia,
które znosi dziś Twój lud,
lecz dostąpim wnet zbawienia
w zmartwychwstania wielki cud.
4
A więc udziel, Ojcze, siły,
aby wytrwać w chwili złej.
Pozwól, aby w chwale lśniły
wierne sługi sprawy Twej.
Koniec