Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 84

Wiekuisty Ojcze, Panie

1
Wiekuisty Ojcze, Panie,
pobłogosław dziś nasz trud.
Niech się na Twą chwałę stanie,
co uchwali dziś Twój lud.
Refren
Pobłogosław nasze mowy
i wysłuchaj modłów tych.
Łaskę zlej na nasze głowy,
kieruj krokiem dzieci Twych.
2
Daj nam, Ojcze, Twego Ducha,
miłość w serca nasze wlej.
Niech z nas każdy słów Twych słucha,
przysparzając chwały Twej.
3
Wiekuisty Ojcze z nieba,
pobłogosław zbożny czyn
i każ czynić tak jak trzeba,
jak nauczył nas Twój Syn.
4
Niech wśród braci będzie zgoda,
bo zapada nocy cień
i niech Boska Twa nagroda
spłynie na nas w Pański dzień.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
84

Wiekuisty Ojcze, Panie

1
Wiekuisty Ojcze, Panie,
pobłogosław dziś nasz trud.
Niech się na Twą chwałę stanie,
co uchwali dziś Twój lud.
Refren
Pobłogosław nasze mowy
i wysłuchaj modłów tych.
Łaskę zlej na nasze głowy,
kieruj krokiem dzieci Twych.
2
Daj nam, Ojcze, Twego Ducha,
miłość w serca nasze wlej.
Niech z nas każdy słów Twych słucha,
przysparzając chwały Twej.
3
Wiekuisty Ojcze z nieba,
pobłogosław zbożny czyn
i każ czynić tak jak trzeba,
jak nauczył nas Twój Syn.
4
Niech wśród braci będzie zgoda,
bo zapada nocy cień
i niech Boska Twa nagroda
spłynie na nas w Pański dzień.
Koniec