Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 83

Razem wznieśmy jeden ton

1
Razem wznieśmy jeden ton,
złączmy głosy w jeden chór.
Niech śpiew leci aż przed tron,
bo dziś śpiewa cały zbór.
2
W zgodzie i w miłości wciąż
razem dążym w Pański ślad,
a gdy cierpi święty mąż,
wnet z pomocą śpieszy brat.
3
Bo nakazał Zbawca sam,
by wzajemnie kochać się
i zostawił przykład nam,
gdyż Pan sam miłością tchnie.
4
Niech się schodzi razem brać,
bo gdzie tylko dwóch lub trzech
w imię Pańskie będzie stać,
tam przystępu nie ma grzech.
5
A więc wspólnie wznieśmy śpiew,
głosząc Pana chwałę chwał.
Nieśmy światu Prawdy siew,
Prawdy, którą Zbawca dał.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
83

Razem wznieśmy jeden ton

1
Razem wznieśmy jeden ton,
złączmy głosy w jeden chór.
Niech śpiew leci aż przed tron,
bo dziś śpiewa cały zbór.
2
W zgodzie i w miłości wciąż
razem dążym w Pański ślad,
a gdy cierpi święty mąż,
wnet z pomocą śpieszy brat.
3
Bo nakazał Zbawca sam,
by wzajemnie kochać się
i zostawił przykład nam,
gdyż Pan sam miłością tchnie.
4
Niech się schodzi razem brać,
bo gdzie tylko dwóch lub trzech
w imię Pańskie będzie stać,
tam przystępu nie ma grzech.
5
A więc wspólnie wznieśmy śpiew,
głosząc Pana chwałę chwał.
Nieśmy światu Prawdy siew,
Prawdy, którą Zbawca dał.
Koniec