Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 81

Obietnicę nam wymowną Ojciec dał

1
Obietnicę nam wymowną Ojciec w łasce swojej dał,
że kto wierzy w krew kosztowną, ten na wieki będzie trwał.
Nadto Ojciec obiecuje, kto się ziemskich zrzeknie praw
i Chrystusa naśladuje, ten dostąpi Boskich sław.
2
Kogo Ojciec z ducha spłodzi, ten dla świata zmarłym jest,
lecz w Chrystusie się odrodzi, kiedy przyjmie Pański chrzest.
Życie trzeba złożyć w darze i u Pańskich złożyć stóp,
czynić zawsze, co Bóg każe, wiernym będąc aż po grób.
3
Lecz gdy przejdziem za zasłonę i zwycięsko zniesiem trud,
Pan niebiańską da koronę, wynagrodzi wierny lud.
Chwalmy, bracia, Stworzyciela za tę głębię Jego łask,
za zesłanie Zbawiciela, za obietnic przyszłych blask.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
81

Obietnicę nam wymowną Ojciec dał

1
Obietnicę nam wymowną Ojciec w łasce swojej dał,
że kto wierzy w krew kosztowną, ten na wieki będzie trwał.
Nadto Ojciec obiecuje, kto się ziemskich zrzeknie praw
i Chrystusa naśladuje, ten dostąpi Boskich sław.
2
Kogo Ojciec z ducha spłodzi, ten dla świata zmarłym jest,
lecz w Chrystusie się odrodzi, kiedy przyjmie Pański chrzest.
Życie trzeba złożyć w darze i u Pańskich złożyć stóp,
czynić zawsze, co Bóg każe, wiernym będąc aż po grób.
3
Lecz gdy przejdziem za zasłonę i zwycięsko zniesiem trud,
Pan niebiańską da koronę, wynagrodzi wierny lud.
Chwalmy, bracia, Stworzyciela za tę głębię Jego łask,
za zesłanie Zbawiciela, za obietnic przyszłych blask.
Koniec