Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 80

Czy w Jezusa wierzysz krew?

1
Czy w Jezusa wierzysz krew,
która nas zbawiła,
która słuszny Boży gniew
i grzech nasz zgładziła?
Przez zasługę owej krwi
Ojciec nas przyjmuje,
a w Królestwa jasne dni
chwałę nam zgotuje.
Refren
Wiele łask, cudnych łask
krew ta zgotowała.
Przez nią ujrzym nieba blask,
gdzie nas czeka chwała.
2
Przez krew Chrystus kupił cię,
do Niego należysz
i wśród świętych znajdziesz się,
gdy w tę krew uwierzysz.
Bo w miłości wielkiej Pan
dał nam zapewnienie,
że podźwignie ziemski stan
i da nam zbawienie.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
80

Czy w Jezusa wierzysz krew?

1
Czy w Jezusa wierzysz krew,
która nas zbawiła,
która słuszny Boży gniew
i grzech nasz zgładziła?
Przez zasługę owej krwi
Ojciec nas przyjmuje,
a w Królestwa jasne dni
chwałę nam zgotuje.
Refren
Wiele łask, cudnych łask
krew ta zgotowała.
Przez nią ujrzym nieba blask,
gdzie nas czeka chwała.
2
Przez krew Chrystus kupił cię,
do Niego należysz
i wśród świętych znajdziesz się,
gdy w tę krew uwierzysz.
Bo w miłości wielkiej Pan
dał nam zapewnienie,
że podźwignie ziemski stan
i da nam zbawienie.
Koniec