Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 8

Dla Jezusa, Zbawiciela

1
Dla Jezusa, Zbawiciela,
całe życie chętnie dam.
Nie chcę sławy ni wesela,
tylko Jemu służyć sam.
Jezu, Słońce moich dni,
daj nagrodę zdobyć mi.
2
Lata me, dni i godziny
spędzić chcę dla sprawy Twej.
A dla Prawdy Twej przyczyny
łaskę na mą duszę zlej.
Jezu, wzorem dla mnie bądź!
Jezu, sercem moim rządź!
3
Chwała Tobie, Jezu, chwała!
Krzyż Twój Prawdą wieczną lśni;
Tobie winna ziemia cała
życie po wieczyste dni.
Dla Jezusa umrę rad,
aby wstąpić w Jego ślad.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
8

Dla Jezusa, Zbawiciela

1
Dla Jezusa, Zbawiciela,
całe życie chętnie dam.
Nie chcę sławy ni wesela,
tylko Jemu służyć sam.
Jezu, Słońce moich dni,
daj nagrodę zdobyć mi.
2
Lata me, dni i godziny
spędzić chcę dla sprawy Twej.
A dla Prawdy Twej przyczyny
łaskę na mą duszę zlej.
Jezu, wzorem dla mnie bądź!
Jezu, sercem moim rządź!
3
Chwała Tobie, Jezu, chwała!
Krzyż Twój Prawdą wieczną lśni;
Tobie winna ziemia cała
życie po wieczyste dni.
Dla Jezusa umrę rad,
aby wstąpić w Jego ślad.
Koniec