Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 79

Czy słyszałeś ten śpiew

1
Czy słyszałeś ten śpiew, co radośnie tak brzmi,
co śpiewa go dziś świętych chór?
Śpiewał go Mojżesz sam jeszcze za dawnych dni,
[:gdy ludowi dał praw Boskich wzór.:]
Śpiewał go Mojżesz sam jeszcze za dawnych dni,
gdy ludowi dał praw Boskich wzór.
2
Barankowy to śpiew, zwiastowany od lat,
w symbolach Pan kazał go wznieść,
aby gdy błyśnie dzień, który zbawi ten świat,
[:człowiek mógł pojąć tej pieśni treść.:]
Aby gdy błyśnie dzień, który zbawi ten świat,
człowiek mógł pojąć tej pieśni treść.
3
Śpiew ten odkrywa nam głębię niebiańskich chwał,
chwał, które wnet ujrzy nasz wzrok,
bo przemija już świat, nowy rząd Chrystus da,
[:rozpoczyna się już Pański Rok.:]
Bo przemija już świat, nowy rząd Chrystus da,
rozpoczyna się już Pański Rok.
4
Wielkie i cudne są sprawy Twych Boskich rąk.
Dziś wielkość Twą głosi nasz śpiew.
Sprawiedliwy jest Bóg, bo oszczędził nam mąk
[:przez Chrystusa i przez Jego krew.:]
Sprawiedliwy jest Bóg, bo oszczędził nam mąk
przez Chrystusa i przez Jego krew.
5
Święci wznieście swój głos, Panu śpiewajcie cześć.
Niech leci głos wśród ziemskich pól.
Niech pocieszy ten świat wielka, radosna wieść,
[:że panuje już nasz Zbawca Król.:]
Niech pocieszy ten świat wielka, radosna wieść,
że panuje już nasz Zbawca Król.
6
Słowo Boże to klucz, który stroi ten dźwięk
i czyni tak pięknym nasz głos,
bo pieśń ta wzmacnia nas, koi ból, płoszy lęk,
[:gdyż zwiastuje nam dziś lepszy los.:]
Bo pieśń ta wzmacnia nas, koi ból, płoszy lęk,
gdyż zwiastuje nam dziś lepszy los.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
79

Czy słyszałeś ten śpiew

1
Czy słyszałeś ten śpiew, co radośnie tak brzmi,
co śpiewa go dziś świętych chór?
Śpiewał go Mojżesz sam jeszcze za dawnych dni,
[:gdy ludowi dał praw Boskich wzór.:]
Śpiewał go Mojżesz sam jeszcze za dawnych dni,
gdy ludowi dał praw Boskich wzór.
2
Barankowy to śpiew, zwiastowany od lat,
w symbolach Pan kazał go wznieść,
aby gdy błyśnie dzień, który zbawi ten świat,
[:człowiek mógł pojąć tej pieśni treść.:]
Aby gdy błyśnie dzień, który zbawi ten świat,
człowiek mógł pojąć tej pieśni treść.
3
Śpiew ten odkrywa nam głębię niebiańskich chwał,
chwał, które wnet ujrzy nasz wzrok,
bo przemija już świat, nowy rząd Chrystus da,
[:rozpoczyna się już Pański Rok.:]
Bo przemija już świat, nowy rząd Chrystus da,
rozpoczyna się już Pański Rok.
4
Wielkie i cudne są sprawy Twych Boskich rąk.
Dziś wielkość Twą głosi nasz śpiew.
Sprawiedliwy jest Bóg, bo oszczędził nam mąk
[:przez Chrystusa i przez Jego krew.:]
Sprawiedliwy jest Bóg, bo oszczędził nam mąk
przez Chrystusa i przez Jego krew.
5
Święci wznieście swój głos, Panu śpiewajcie cześć.
Niech leci głos wśród ziemskich pól.
Niech pocieszy ten świat wielka, radosna wieść,
[:że panuje już nasz Zbawca Król.:]
Niech pocieszy ten świat wielka, radosna wieść,
że panuje już nasz Zbawca Król.
6
Słowo Boże to klucz, który stroi ten dźwięk
i czyni tak pięknym nasz głos,
bo pieśń ta wzmacnia nas, koi ból, płoszy lęk,
[:gdyż zwiastuje nam dziś lepszy los.:]
Bo pieśń ta wzmacnia nas, koi ból, płoszy lęk,
gdyż zwiastuje nam dziś lepszy los.
Koniec