Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 78

O, Panie, przez Twój krzyż

1
O, Panie, przez Twój krzyż, w miłości Twej
Ty nas do Ojca zbliż i Ducha zlej,
bo wierzym w Twoją krew i stajem na Twój zew,
w świat niosąc Prawdy siew, o, Zbawco nasz!
2
Dziś bliski już jest czas, przed nami tuż,
gdy Pan wybawi nas, bo przyszedł już.
Na ziemski zstąpił łan, naprawić ziemski stan,
miłości pełen Pan, nasz Zbawca, Król!
3
Na tron wstępuje Król! O, chwała Ci!
Ukoi trud i ból w Królestwa dni
i wnet powoła nas, aby po wieczny czas
królować z Panem wraz, wśród Boskich chwał.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
78

O, Panie, przez Twój krzyż

1
O, Panie, przez Twój krzyż, w miłości Twej
Ty nas do Ojca zbliż i Ducha zlej,
bo wierzym w Twoją krew i stajem na Twój zew,
w świat niosąc Prawdy siew, o, Zbawco nasz!
2
Dziś bliski już jest czas, przed nami tuż,
gdy Pan wybawi nas, bo przyszedł już.
Na ziemski zstąpił łan, naprawić ziemski stan,
miłości pełen Pan, nasz Zbawca, Król!
3
Na tron wstępuje Król! O, chwała Ci!
Ukoi trud i ból w Królestwa dni
i wnet powoła nas, aby po wieczny czas
królować z Panem wraz, wśród Boskich chwał.
Koniec