Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 77

Gwiazdo jasna i poranna

1
Gwiazdo jasna i poranna,
w Tobie życie, Prawdy blask.
Z Ciebie bije cnót fontanna,
w Tobie źródło wszelkich łask.
2
O, Baranku Boży Święty!
Nie ma granic łaska Twa.
Tyś w miłości niepojęty,
serce me wdzięcznością drga.
3
Tyś nie wzgardził mą ofiarą
i do Ojca wiedziesz mnie.
W Tobie żyję świętą wiarą,
serce me miłością wre.
4
Chcę dla Ciebie oddać życie,
bo cóż w zamian ja Ci dam?
Tyś jak słońce na błękicie,
blaskiem Prawdy świecisz nam.
5
A więc chwalmy dzisiaj Pana,
spieszmy chwałę Jemu wznieść.
Upadajmy na kolana!
Chwała Barankowi, cześć!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
77

Gwiazdo jasna i poranna

1
Gwiazdo jasna i poranna,
w Tobie życie, Prawdy blask.
Z Ciebie bije cnót fontanna,
w Tobie źródło wszelkich łask.
2
O, Baranku Boży Święty!
Nie ma granic łaska Twa.
Tyś w miłości niepojęty,
serce me wdzięcznością drga.
3
Tyś nie wzgardził mą ofiarą
i do Ojca wiedziesz mnie.
W Tobie żyję świętą wiarą,
serce me miłością wre.
4
Chcę dla Ciebie oddać życie,
bo cóż w zamian ja Ci dam?
Tyś jak słońce na błękicie,
blaskiem Prawdy świecisz nam.
5
A więc chwalmy dzisiaj Pana,
spieszmy chwałę Jemu wznieść.
Upadajmy na kolana!
Chwała Barankowi, cześć!
Koniec