Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 76

Już wschodzi Słońce przyszłych lat

1
Już wschodzi Słońce przyszłych lat
i rozpromienia wschód.
Już Zbawca przyszedł na ten świat
uwolnić wierny lud.
2
I jeszcze tylko chwila prób,
ucisku krótki czas,
bo choć nas czeka czarny grób,
Pan z grobu wzbudzi nas.
3
Przez Jego krzyż i świętą krew
Pan nasze grzechy zmył,
przebłagał słuszny Boży gniew,
słabości nasze skrył.
4
Na ziemi już obecny Pan,
wnet rządy zacznie swe
i uszlachetni każdy stan,
bo wszystkich zbawić chce.
5
Hosanna Tobie, Zbawco nasz!
W miłości nami rządź.
Ty sprawiedliwość światu dasz,
więc pochwalony bądź!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
76

Już wschodzi Słońce przyszłych lat

1
Już wschodzi Słońce przyszłych lat
i rozpromienia wschód.
Już Zbawca przyszedł na ten świat
uwolnić wierny lud.
2
I jeszcze tylko chwila prób,
ucisku krótki czas,
bo choć nas czeka czarny grób,
Pan z grobu wzbudzi nas.
3
Przez Jego krzyż i świętą krew
Pan nasze grzechy zmył,
przebłagał słuszny Boży gniew,
słabości nasze skrył.
4
Na ziemi już obecny Pan,
wnet rządy zacznie swe
i uszlachetni każdy stan,
bo wszystkich zbawić chce.
5
Hosanna Tobie, Zbawco nasz!
W miłości nami rządź.
Ty sprawiedliwość światu dasz,
więc pochwalony bądź!
Koniec