Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 75

Chrystus w własnej obecności

1
Chrystus w własnej obecności zstąpił już na ziemski krąg,
aby spełnić dla ludzkości odkupienia dalszy ciąg.
Na światowy wchodzi tron i wnet zapanuje On.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.
2
Lecz gdy przyszedł po raz wtóry, inną postać ma nasz Pan:
jako duch zstępuje z góry, przyodziany w Boski stan.
Schodzi jako wielki Król koić ziemski znój i ból.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.
3
A gdy wszystkie członki Ciała przejdą za zasłony cień,
zacznie się Kościoła chwała, Tysiąclecia błyśnie dzień.
Zacznie się Królestwa rząd, świat powstanie na swój sąd.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.
4
Cześć Ci, Królu nad królami! Kiedyś zstąpił na ten świat,
będziesz rządził z wybrańcami w swym Królestwie tysiąc lat.
Przez Królestwo Pańskie to zniknie z ziemi śmierć i zło.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
75

Chrystus w własnej obecności

1
Chrystus w własnej obecności zstąpił już na ziemski krąg,
aby spełnić dla ludzkości odkupienia dalszy ciąg.
Na światowy wchodzi tron i wnet zapanuje On.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.
2
Lecz gdy przyszedł po raz wtóry, inną postać ma nasz Pan:
jako duch zstępuje z góry, przyodziany w Boski stan.
Schodzi jako wielki Król koić ziemski znój i ból.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.
3
A gdy wszystkie członki Ciała przejdą za zasłony cień,
zacznie się Kościoła chwała, Tysiąclecia błyśnie dzień.
Zacznie się Królestwa rząd, świat powstanie na swój sąd.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.
4
Cześć Ci, Królu nad królami! Kiedyś zstąpił na ten świat,
będziesz rządził z wybrańcami w swym Królestwie tysiąc lat.
Przez Królestwo Pańskie to zniknie z ziemi śmierć i zło.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.
Koniec