Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 74

Szczęśliwy człek, co w Pański ślad

1
Szczęśliwy człek, co w Pański ślad
wstępuje z wiarą w duszy swej.
Uniknie zawsze wszelkich zdrad,
zwycięży łatwiej w chwili złej.
2
Bo mądrość Boża z górnych stron
kieruje każdy jego krok;
w mądrości Pańskiej ufa on,
do nieba swój podnosi wzrok.
3
A choć doświadcza ciągłych prób
na wąskiej ścieżce dążąc w wyż,
zostaje wiernym aż po grób,
bo wierzy święcie w Pański krzyż.
4
Szczęśliwy ten, co wierzy w krew,
bo przez tę wiarę żywot ma,
a w sercu jego Prawdy siew
obfite plony łaski da.
5
A kto miłością rządzi się
i wiarę czerpie z Świętych Ksiąg,
ten się Stworzeniem Nowym zwie,
nagrodę weźmie z Pańskich rąk.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
74

Szczęśliwy człek, co w Pański ślad

1
Szczęśliwy człek, co w Pański ślad
wstępuje z wiarą w duszy swej.
Uniknie zawsze wszelkich zdrad,
zwycięży łatwiej w chwili złej.
2
Bo mądrość Boża z górnych stron
kieruje każdy jego krok;
w mądrości Pańskiej ufa on,
do nieba swój podnosi wzrok.
3
A choć doświadcza ciągłych prób
na wąskiej ścieżce dążąc w wyż,
zostaje wiernym aż po grób,
bo wierzy święcie w Pański krzyż.
4
Szczęśliwy ten, co wierzy w krew,
bo przez tę wiarę żywot ma,
a w sercu jego Prawdy siew
obfite plony łaski da.
5
A kto miłością rządzi się
i wiarę czerpie z Świętych Ksiąg,
ten się Stworzeniem Nowym zwie,
nagrodę weźmie z Pańskich rąk.
Koniec