Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 71

Chwała Tobie, Wielki Boże

1
Chwała Tobie, Wielki Boże,
żeś mnie przyjął w łasce swej.
U stóp Twoich wszystko złożę,
Ducha Twego na mnie zlej.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna,
Duchem swoim oświeć mnie.
2
W krew Jezusa święcie wierzę,
W krew, co odkupiła świat,
i zawieram dziś przymierze,
że podążę w Jego ślad.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna,
Duchem swoim oświeć mnie.
3
Więc ślubuję w swej ofierze
nawet życie oddać swe.
Wiernie wytrwać w świętej wierze
i z Chrystusem cierpieć chcę.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna,
Duchem swoim oświeć mnie.
4
Dziś oddaję moją wolę
pod rozkazy woli Twej.
Zniosę troski i niedole,
tylko mnie za syna chciej.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna,
Duchem swoim oświeć mnie.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
71

Chwała Tobie, Wielki Boże

1
Chwała Tobie, Wielki Boże,
żeś mnie przyjął w łasce swej.
U stóp Twoich wszystko złożę,
Ducha Twego na mnie zlej.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna,
Duchem swoim oświeć mnie.
2
W krew Jezusa święcie wierzę,
W krew, co odkupiła świat,
i zawieram dziś przymierze,
że podążę w Jego ślad.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna,
Duchem swoim oświeć mnie.
3
Więc ślubuję w swej ofierze
nawet życie oddać swe.
Wiernie wytrwać w świętej wierze
i z Chrystusem cierpieć chcę.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna,
Duchem swoim oświeć mnie.
4
Dziś oddaję moją wolę
pod rozkazy woli Twej.
Zniosę troski i niedole,
tylko mnie za syna chciej.
Ojcze z nieba! Tobie ofiaruję się.
Przyjm za syna,
Duchem swoim oświeć mnie.
Koniec